Word coöperant

Samen maken we het verschil. Door initiatieven te starten die lokaal schone energie opwekken of die gebruik van fossiele energie voorkomen. Daarvoor brengen we gezamenlijk het budget samen. De mensen die dat samen in een coöperatie doen, heten met een mooi woord 'coöperant'. Ook u kunt coöperant worden.

Leden

Als u ook een financiële bijdrage wilt leveren aan O3energie en de energieprojecten in de regio, kunt u lid worden van de coöperatie. Door één of meerdere certificaten te kopen wordt u coöperant en maakt u initiatieven en projecten mogelijk. De waarde van die projecten is dan ook echt het bezit van die coöperant-leden.

U krijgt gegarandeerd uw inleg terug en ontvangt een jaarlijks rendement. Meer weten? Ga dan naar hoe werkt het.

Vrijwilligers

O3energie probeert de kosten van de energieprojecten zo laag mogelijk te houden. Dit doen we om zo veel mogelijk rendement over te houden voor de certificaathouders en nieuwe projecten.

Wij zijn natuurlijk erg blij met leden die wat vrijwilligersuren kunnen maken. Bijvoorbeeld voor het verzamelen van gegevens, bijhouden van de website, zorgen voor foto's, het verspreiden van folders of een administratieve klus. Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen als u iets extra’s wilt en kunt betekenen!

Initiatiefnemers

Zonder initiatiefnemers kan O3energie geen duurzame energieprojecten ondersteunen. Als u zelf een idee heeft voor een energieproject, kunt u een project starten. Dat hoeft u natuurlijk niet alleen te doen. u kunt natuurlijk ook een initiatiefgroep vormen en alleen daarin zelf het lobbywerk doen of de organisatie.

Ambassadeurs

O3energie heeft een aantal ambassadeurs: leden die zich als vrijwilliger extra inzetten voor de coöperatie in het algemeen of voor een specifiek project en dat goed kunnen uitdragen.

Hoe meer ambassadeurs hoe beter natuurlijk! Wilt u de kar trekken voor een bepaald project of wilt u zich op een andere manier extra inzetten voor een specifiek initiatief en kunt u dat aan iedereen vertellen? Word dan ook ambassadeur.