Wat is uw voordeel?

Nu de crisis bezweert lijkt en het economisch weer aantrekt, is niet iedereen het eens met wat de overheid en banken daarmee doen en hoe zij het energie-akkoord uitvoeren. We kunnen echter zelf veel doen. Samen leren we weer zelfredzaam te zijn. De fossiele energie wordt schaarser en duurder en we zijn afhankelijk van een paar buitenlandse energiegiganten. Door de in de regio aanwezige bronnen te benutten, kunnen we onze eigen energie opwekken. Wij zien dat mannen zich dan druk maken over rendement en de techniek. Vrouwen kijken veel meer naar het voordeel op leefcomfort en organiseren dit liever met bekenden dan dat een bedrijf van ver dit voor hen doet. Als we onze krachten bundelen en hier samen in investeren:

Samen zorgen we bijvoorbeeld voor meer werkgelegenheid, helpen we basisscholen en sportclubs op eigen benen te staan en verbeteren we ons wooncomfort.

Naast alle goede dingen die duurzame energie de regio Oirschot oplevert, krijgt u als certificaathouder:

Doordat de aansprakelijkheid van alle projecten en initiatieven bij O3energie ligt, loopt u als certificaathouder geen risico.