.

Zonnepanelen voor melk- en rundveehouderijen zijn een zeer rendabele investering. De bedrijfsgebouwen beschikken over grote daken, met een gunstige dakhellingen en vaak ook een gunstige orientatie op de zon. Dit biedt goede mogelijkheden voor zonne-energie. Met zonnepanelen voorziet u in uw eigen stroombehoefte waardoor u voorgoed kunt afrekenen met stijgende stroomprijzen. Op http://www.melkdezon.nl staan enkele mogelijkheden.