Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – aflevering 7, 1 november 2018

Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – aflevering 7,  1 november 2018

Er is in de laatste weken veel gebeurd en daarbij is veel vooruitgang geboekt bij Zonnepark Welschap. De bouw van het zonnepark komt in zicht en de ledenovereenkomsten stromen binnen! Graag praten we je even bij over de ontwikkeling van het zonnepark.

Groen licht na explosievenonderzoek

Eind september en begin oktober is er ruiming geweest van mogelijke explosieven op het terrein waar Zonnepark Welschap gebouwd gaat worden. Dit gaf wat onvoorziene vertraging maar de werkzaamheden zijn ondertussen afgerond en gelukkig is er op onze locatie niks bijzonders gevonden. Dit betekent dat dit obstakel, dat de bouw in de weg had kunnen staan, is komen te vervallen.

Ledenovereenkomsten verstuurd

Nadat het terrein van Zonnepark Welschap veilig was verklaard, zijn op vrijdag 5 oktober de ledenovereenkomsten verzonden. Ondertekenen en terugsturen kan digitaal. Zorg dat je ondertekende ledenovereenkomst uiterlijk vrijdag 2 november bij ons terug is. Eind oktober hadden we voor bijna twee derde van de paneeldelen al een ondertekende ledenovereenkomsten binnen.

Heb je je aangemeld voor paneeldelen, maar geen ledenovereenkomst ontvangen? Check even in je spambox of laat het meteen weten via info@zonneparkwelschap.nl.

Statuten en paneeldelenreglement

Op de website van Zonnepark Welschap vind je op de pagina ‘Doe Mee’ de statuten van de coöperatie, het paneeldelenreglement (het huishoudelijk reglement) en voorbeelden van de ledenovereenkomsten. Misschien niet de spannendste leesstof, maar wel belangrijke documenten!

Lopende zaken

·  De Triodosbank gaat de paneeldelen zonder eigen inleg financieren. Op 4 oktober hebben we met de bank gesproken over de voorwaarden voor deze financiering.

·  De gemeente Eindhoven heeft de omgevingsvergunning afgegeven, publicatie volgt komende week. Dat betekent dat we mogen gaan bouwen!

·  Met netbeheerder Enexis is overeengekomen dat Enexis het zonnepark op het elektriciteitsnet zal aansluiten. Weer een stap in de goede richting: we kunnen straks onze stroom aan het net leveren!

Start van bouw Zonnepark Welschap

Op maandag 19 november wordt het startsein voor de bouw van Zonnepark Welschap gegeven. Wethouder Jan van der Meer van Eindhoven onthult het bouwbord van het project. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst in kleine kring met de direct betrokken partijen. Als het zonnepark straks in gebruik wordt genomen, komt er een feestelijke bijeenkomst voor alle deelnemers.

Greenchoice heeft Qurrent overgenomen

Onze partner Greenchoice heeft energieleverancier Qurrent overgenomen. Ga jij aan Zonnepark Welschap deelnemen zonder eigen inleg en zit je bij Qurrent? Dan is het nog steeds noodzakelijk om over te stappen. Als Qurrent-klant word je niet automatisch klant van Greenchoice.

Website

Op de website www.zonneparkwelschap.nl is alle informatie over het zonnepark te vinden. Je kunt er alle nieuwsbrieven teruglezen en in het Welschap Weblog vind je de laatste ontwikkelingen. Heb je nog vragen, dan kun je een mail sturen aan info@zonneparkwelschap.nl.

Met zonnige groet,

PR-commissie Zonnepark Welschap