Platform Duurzaam Oirschot

Uitnodiging Platform Duurzaam Oirschot

Op initiatief van O3energie en met ondersteuning van de gemeente Oirschot is donderdag 25 juni in Museum het Kruysenhuis te Oirschot het ‘Platform Duurzaam Oirschot” gestart. Samen met de gemeente wil O3energie de verbinding leggen tussen mensen die een duurzaam Oirschot willen bereiken.

Platform Duurzaam Oirschot

De gemeente Oirschot heeft als motto “Monument in het groen”. Als wij het leven in ons monument zo groen willen houden, doen we er goed aan slimmer te gaan leven. Goede spullen worden zo lang mogelijk gebruikt en ‘gedeeld’. Bedrijven zetten afval in als grondstof en delen reststromen, koude en warmte. Maar ook het verenigingsleven werkt duurzaam samen in eigen belang. Voor het ‘Platform Duurzaam Oirschot’ nodigen wij inwoners, verenigingen, bedrijfsleven, woningcoöperaties, banken, scholen en andere instellingen uit die zich actief (willen) inzetten voor een Duurzaam Oirschot.

Duurzaam Oirschot: Stap voor stap van ambitie naar doen

De eerste bijeenkomst van het ‘Platform Duurzaam Oirschot’ brengt ambities, ideeën en mensen samen. Wie is bezig met duurzame projecten binnen Oirschot en Oost-, West- en Middelbeers, waar zijn deze voor bedoeld en hoe kunnen die optimaal gefaciliteerd worden? Als er voldoende concrete projecten zijn, volgt een vervolg bijeenkomst.