Missie

Hernieuwbare energie

O3energie is een energiecoöperatie voor de regio Oirschot. Zij investeert in projecten van hernieuwbare energie. Daarmee bereikt zij de verandering naar een omgeving die geen gebruik meer maakt van fossiele energie. O3energie wil zelf voorzien in de energiebehoefte door energie te produceren uit hernieuwbare bronnen en onnodig gebruik van energie te voorkomen.

O3energie wil dit bereiken door de energievoorziening anders te organiseren. Burgers en lokale bedrijven worden lid en coöperatief eigenaar van de installaties. 

Leden

Leden hebben inbreng in de algemene ledenvergadering en bepalen zelf hoe hun energiebehoefte wordt ingevuld. Leden gaan de uitdaging aan door zich te verenigen en daarmee eigen projecten in hernieuwbare energie te verwezenlijken. Zij maken de regio Oirschot ervan bewust dat er lokaal hernieuwbare bronnen in overvloed zijn. En dat eigen energieverbruik op een comfortabele manier beperkt kan worden.

Gemeenschappelijk belang

Voor energiecoöperatie O3energie is het behalen van winst niet het belangrijkste doel. Het doel van de coöperatie is het optimaal exploiteren van een bedrijf dat is gebaseerd op het gemeenschappelijk belang van de leden. De coöperatie past in de maatschappelijke trend van een groeiende behoefte aan lokale binding, zelforganisatie, verantwoordelijkheid en transparantie.

Meer over meedoen met O3energie.